Thema-avond ‘Brandveilige gevels: een cruciale uitdaging‘ – 23 april 2024

Op 23 april 2024 waren we te gast in Campus Vesta te Ranst voor een themasessie over brandveilige gevels. De locatie werd niet toevallig gekozen: Campus Vesta is immers het opleidingscentrum in de provincie Antwerpen waar brandweer, politie en hulpdiensten reële brand- en noodsituaties kunnen oefenen.

Meer dan 100 deelnemers hadden zich ingeschreven. De eerste 45 inschrijvingen konden deelnemen aan een rondleiding op het indrukwekkende oefenterrein van meer dan 37 hectare.

Vervolgens vulde het auditorium Schelde zich bijna volledig voor de presentaties van vier specialisten op het gebied van brandveiligheid van gevels.

Jeroen Govaerts, Hoofd Adviseur van de Afdeling Technisch Advies bij Buildwise, startte de sessie met een uitzetting over de basiseisen waaraan een gevel moet voldoen om brandveilig te zijn. Hij verwees hierbij in eerste instantie naar het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen’ voor brandpreventie in bouwwerken waar in de herziene versie van juni 2022 binnen de categorie ‘Gevels’ enkele verstrengingen en uitbreidingen werden toegevoegd.  Vervolgens nam hij ons mee in de Technische Voorlichting 282, dat een scala aan typeoplossingen aanreikt ter voorkoming van vlamoverslag bij gordijngevels. Deze oplossingen omvatten o.m.: een verticaal – in de gevel ingewerkt – E60 vlamdicht scherm, een achterliggend verticaal vlamdicht scherm en horizontale E60 elementen. Voor een goede interpretatie van de voorgestelde oplossingen wees de spreker op het belang van de begrippen en classificaties met betrekking tot brandreactie, brandweerstand en vlamoverslag. Tot slot benadrukte hij enkele belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de brandveiligheid van metalen en houten gevelbekledingen.

Edwin Van Wesemael, Technisch Directeur bij ISIB, probeerde het publiek wegwijs te maken in de complexiteit van normeringen en wetgevingen. Met behulp van de symboliek van een viertrapsraket legde hij uit welke methoden er zijn om de prestaties van een brandwerend element vast te leggen. Daarnaast lichtte hij de testmethodes en bijbehorende normeringen toe die het mogelijk maken om een element te testen en zo de classificatie met betrekking tot brandreactie, brandweerstand of vlamoverslag te bepalen.

Maaike Berckmoes en Pieter Verhoeven, facade engineers bij VK architects + engineers zoomden in op de aandachtspunten en knelpunten die kunnen optreden bij het in de praktijk brengen van de voorgenoemde eisen en normeringen. Ze bespraken de voor- en nadelen van verschillende oplossingen om aan brandeisen en vlamoverslag te voldoen en haalden voorbeelden aan waarbij de noodzakelijke maatregelen voor brandveiligheid problematisch kunnen zijn of de kosten kunnen verhogen in relatie tot andere prestatie-eisen, zoals thermische of akoestische aspecten. De horizontale vlamoverslag kwam ook aan bod, evenals de voorwaarden en methodiek om in specifieke gevallen via berekeningen de brandstabiliteit van een vlamdicht element aan te tonen. Ten slotte toonden ze alternatieve oplossingen voor de EI60-aansluiting tussen vloer en gevel.

 Het was weerom een waardevolle sessie met veel praktische inzichten.