Vervolmakingscursus Geveltechniek – practicum 1

Practicum 1 –  Akoestiek
Docent: Dhr. Marcelo Blasco

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Andere activiteiten