Bedrijfsbezoek Sprimoglass

Bezoek aan Sprimoglass
Uiteenzetting over nieuwe glasnorm, EBP, tendenzen inzake zonwerendheid, lichtdoorlatendheid,
met ondersteuning van AGC en Saint-Gobain

Andere activiteiten

Er zijn momenteel geen komende activiteiten